Iekšējie kārtības noteikumi

06.03.2015

Iekšējie kārtības noteikumi  SIA „Baltijas Fizioterapija” klientiem

Katra indivīda galvenais pienākums ir rūpēties par savu veselību. Tās ir gan tiesības, gan pienākums. Latvijā pacienta tiesības aizsargā Pacientu tiesību likums.

Pacientu tiesību pamatā ir tiesības uz informāciju, ārstniecību vai atteikšanos no tās, tiesības izvēlēties ārstu vai ārstniecības iestādi, tiesības uz datu aizsardzību. Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu veselības aprūpi.

            Mēs vēlamies nodrošināt Jums viskvalitatīvāko rehabilitāciju un šī procesa realizēšanai esam izveidojuši iekšējos kārtības noteikumus.

Vispārēja informācija

 1. SIA „ Baltijas Fizioterapija” darba laiks ir darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00, sestdienās no 9:00-14:00. Visi apmeklējumi ir pēc iepriekšēja pieraksta.
 2. Ierodoties uz konsultāciju pie speciālista, ārstniecisko vingrošanu, masāžu, grupu nodarbību vai citu procedūru – APAVUS un virsdrēbes jāatstāj uzgaidāmajā zonā.
 3. Līdzi ieteicams ņemt savus pārvelkamos apavus.
 4. Apmeklējuma laikā jāievēro vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas, lai netiktu traucēti citi centra apmeklētāji.
 5. Izvērtēt mobilo telefonu klātesamības nepieciešamību nodarbību/procedūru laikā.
 6. Pacienta kavēšanas gadījumā speciālists ir tiesīgs sniegt attiecīgi īsāku plānoto pakalpojumu.
 7. Katram pacientam, ģerbtuvē lūgums izvēlēties tikai vienu skapīti un ejot uz nodarbību, to aizslēgt un atslēgu ņemt līdzi. Pēc nodarbības atslēga ir jāatstāj skapīša durvīs.
 8. Trenažierus izmantot tikai pēc speciālista ieteikuma, neskaidrību gadījumā vērsties pie kāda no speciālistiem zālē.
 9. Pēc nodarbības vienreiz lietojamās salvetes un ūdens glāzes izmest atkritumu tvertnē.
 10. Par pacienta ārstniecības plāna izstrādāšanu un realizāciju atbild pats pacients un SIA „ Baltijas Fizioterapijas” speciālists-fizioterapeits/masieris.
 11. Pacienta (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) likumiskā pārstāvja pienākums ir saskaņot individuālo ārstniecības plānu un aktīvi iesaistīties tā realizēšanā, ievērot ārstniecības personu norādījumus.
 12. Personai, kura pavada nepilngadīgu bērnu, jāuzņemas pilna atbildība par bērna uzturēšanos SIA „ Baltijas Fizioterapija”.

Apmaksas kārtība

 1. Par konsultācijas, nodarbības, masāžas atteikšanu „pēdējā brīdī”, kas paredz nodarbības atteikšanu nodarbības dienā vai tieši pirms tās, kā arī neierašanās gadījumā bez attiecīgā speciālista vai administrācijas brīdināšanas, tiek piemērota ''atteikuma nauda'' 50% apmērā no nodarbības cenas.
 2. Vairākkārtēju kavējumu, neierašanās vai pēdējā brīža atteikumu gadījumā, SIA ”Baltijas Fizioterapija” ir tiesīga pacientu turpmāk vairs nepierakstīt uz procedūrām.
 3. Apmaksu par konsultāciju, ārstniecisko vingrošanu, fizikālo terapiju, masāžu var veikt gan PIRMS, gan PĒC sniegtā pakalpojuma.
 4. Apmaksa par grupu nodarbību veicama PIRMS nodarbības.
 5. Uzsākot apmeklēt SIA „Baltijas Fizioterapija”, pacientam ir iespēja izvēlēties sev ērtāko no apmaksas veidiem, saskaņojot to ar SIA „Baltijas Fizioterapija” administrāciju:
 • Veikt samaksu par katru apmeklējumu,
 • Veikt avansa maksājumu,
 • Veikt maksājumu 1x mēnesī administrācijā – līdz katra mēneša 10.datumam par iepriekšējā kalendārā mēneša apmeklējumiem,
 • Veikt maksājumu 1x mēnesī ar bankas pārskaitījumu– līdz katra mēneša 10.datumam tiek sagatavots rēķins par iepriekšējā kalendārā mēneša apmeklējumiem.
 1. Ja pacients kā norēķināšanās līdzekli plāno izmantot Veselības apdrošināšanas karti, pacientam pirms tam ir jānoskaidro sava apdrošinātāja iespējas, limiti un nepieciešamā dokumentācija. SIA ”Baltijas Fizioterapija” neuzņemas atbildību šajā jautājumā.

Abpusēji veiksmīgu sadarbību vēlot,  Jūsu SIA “Baltijas Fizioterapija