VESELS DARBINIEKS - APMIERINĀTS DARBINIEKS!

Jau vairāk ka 5 gadus viens no mūsu attīstības virzieniem ir sadarbība ar uzņēmumiem visā Latvijā. Arvien vairāk uzņēmumos pievērš uzmanību darbinieku veselībai. Izglītošana un darba vides uzlabošana ļauj izvairīties no saslimšanām un darba produktivitātes samazināšanās.

Atsauksmes no uzņēmumiem

” Paldies par komentāriem un ieguldīto darbu! Man ir milzīgs prieks, ka sadarbojāties ar mums. Atsauksmes no mūsu filiāļu puses esam sāņēmuši un  tās ir ļoti, ļoti, ļoti labas! Ir kolēģi, kas atzīst, ka ir pietiekami motivēti un vingro arī ikdienā, darba starplaikos. Ceram, ka tā tas arī turpināsies.” Eco Baltijas grupa pārstāve    

Mūsu sniegtais pakalpojums - 7 lekciju cikls visa Latvijā – dažādos koncerna grupas uzņēmumos tehniskajiem darbiniekiem.

“Jā, gan darbinieki, gan es bijām ļoti apmierināti ar apmācībām. Noteikti vēlamies sadarbību turpināt. “ Schneider Electric pārstāve

Mūsu sniegtais pakalpojums -  darba vides analīze, lekcija un praktiskā nodarbība darbiniekiem, kas strādā noliktavā.

“Gribēju pateikt lielu paldies par nodarbību, bija super, visi, kas bija ieradušies bija ļoti priecīgi.” Latvijas Pasts pārstāve.

Mūsu sniegtais pakalpojums - izkustēšanās pauzes novadīšana darbiniekiem.

Sadarbības formas var būt dažādas:

  • Lekcijas – par darba vides ergonomiku, darba pozām, profilaksi, fizioterapijas nozīmi. Lekcijas varam sagatavot arī par citām, ar fizioterapiju saistītām tēmām – skriešana, uzturs, treniņu dažādība utt. Parasti lekcijas ilgums ir no 45min līdz 1h un 30min. Nepieciešamības gadījumā varam sagatavot arī tematisku izdales materiālu lekcijas dalībniekiem. Dalībnieku skaits lekcijās – pēc uzņēmuma ieskatiem.
  • Aktīvās atpūtas pauzes – parasti tās ir 15-30min garas aktīvās vingrojumu pauzes darba vietā. Var būt gan kā lekcijas noslēgums, gan arī atsevišķa aktivitāte. Tās mērķis – darba dienas ritmā izkustināt darbiniekus, apmācot ar vienkāršīem stiepšanās un spēka vingrojumiem, kurus varēs izmantot arī pēc tam, brīžos, kad ir saspringuma sajūta. Var arī noslēgt sadarbību par regulāru fizioterapeita viesošanos darba vietā un kopīgu izkustēšanos. Šīm pauzēm nav nepieciešāma speciāla telpa un pārģērbšanās.
  •  Klasiskas ārstnieciskās vingrošanas grupu nodarbības kolektīviem, 45min-1h garas nodarbības ar uzsvaru uz stiepšanos vai dziļās muskulatūras nostiprināšanu. Kvalitatīva nodarbība cilvēku skaitam līdz 15. Šāda pakalpojuma gadījumā nepieciešama atsevišķa telpa un vingrošanas paklāji(var arī tūrisma), kā arī darbiniekiem ir jāpārģērbjās piemērotā apģērbā. Var būt gan ka vienreizējs pasākums, gan arī slēgt līgumu par regulāru sadarbību.
  • Darba vides izvērtējums (gan ofisi, gan noliktavas), Mūsu speciālists var izvērtēt gan esošo darba telpu iekārtojumu, gan arī to – vai darbinieki ergonomiski pareizi veic darba pienākumus. Sniegt rekomendācijas darba vietu un darba ieradumu uzlabošanai, lai izvairītos no dažādām arodslimībām.
  • Fizioterapeita konsultācijas vai ārstnieciskā masāža uzņēmuma telpās. Zinot, cik bieži mēs esam aizņemti, piedāvājam servisu, kad mūsu speciālists dodas izbraukumos uz uzņēmumiem, lai sniegtu fizioterapijas pakalpojumus uzņēmuma telpās – gan fizioterapeita konsultācijas, gan ārstniecisko masāžu. Sadarbības formas var būt gan, ka uzņēmums rēķina formā sedz sniegtos pakalpojumus, gan, ka darbinieki paši veic apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem – tiek izsniegtas stingrās uzskaites kvītis (iesniedzamas apdrošinātājam).
  • Dalība informatīvo/izglītojošo materiālu/video sagatavošanā,
  • Dāvanu kartes. Kā pateicība, apbalvojumus vai sveiciens svētkos darbiniekiem un sadarbības partneriem. 

Bieži esam kā vieni no lektoriem tematisko pasākumu (veselības nedēļas, mēnesis, izglītojošo konferenču, uzņēmuma pasākumu) ietvaros.

Mūsu speciālisti var sagatavot prezentācijas latviešu, krievu un angļu valodās.

Dodamies izbraukumos par visu Latviju, kā arī varam piedāvāt lekciju un nodarbību vadīšanu arī mūsu telpās gan Kr.Valdemāra 100, gan Mārupē, Kantora ielā 128.

Cilvēku kapaciāte:

  • Lekcijas – līdz 25 dalībniekiem
  • Nodarbības – līdz 12 dalībniekiem

Saziņai fizio@fizio.lv

T.27004006(Laine)