Darba vizītē viesojās pasniedzēja no Nīderlandes "Saxion University"

Mūsu kolēģe Līga Līdumniece bija pirmā latviete, kura savu diplomu fizioterapijā ieguva Nīderlandes augstskolā “Saxion University”. Ņemot vērā tendences, ka arvien vairāk studētgribētāju ir no Baltijas valstīm, 2015.gada septembrī Baltijas valstīs viesojās pasniedzēja Ine Spijk no šīs universitātes. Ine Spijk devās darba vizītēs uz vairākām Baltijas valstu pilsētām, lai tiktos gan ar privāto klīniku, gan valsts iestāžu pārstāvjiem, iepazīstot fizioterapijas tradīcijas un pārrunājot nākotnes sadarbības iespējas.

Ine Spijk viesojās arī pie mums “Baltijas Fizioterapijā”, lai tiktos ar uzņēmuma speciālistiem vieslekcijā par kopīgo un atšķirīgo terapijas plānu īstenošanā abās valstīs. Tāpat  tika pārrunātas prakšu iespējas Baltijas valstu studentiem mūsu uzņēmumā. Pasniedzēja bija priecīga tikties ar bijuso studenti Līgu Līdumnieci, kura ar savu pieredzi ir palīdzējusi uzlabot studiju procesu starptautiskajiem studentiem Nīderlandē, iedrošinājusi arī Latvijas uzņēmumus būt atvērtākiem pret citās valstīs studējošajiem un izgājusi diploma atzīšanas procedūru Latvijas Ārstniecības personu reģistrā, kas atvieglos procedūru nākotnē.

Nīderlandes speciāliste braucienu vērtē kā ļoti veiksmīgu, jo izdevies dibināt vairākus jaunus kontaktus ,ka arī atzinīgī tika novērtētas mūsu speciālistu zināšanas, pieredze un darba metodes.

Saxion University ir viena no lielākajām mācību iesptādēm Nīderlandē – ar vairāk kā 24’000 studentu. Universitātei ir ļoti spēcīga pētnieciskā bāze un tajā mācās studenti no 55 pasaules valstīm. http://www.saxion.edu/

Darba vizītē viesojās pasniedzēja no Nīderlandes "Saxion University" Darba vizītē viesojās pasniedzēja no Nīderlandes "Saxion University"