Ēnu diena 14.februārī arī pie mums

Jau 4.gadu arī mūsu uzņēmums piedāvā skolēniem ''ēnot'' mūsu speciālistus-fizioterapeitus. Šogad skolēniem ir iespēja pieteikties ''ēnot'' 7 mūsu centra speciālistus - fizioterapeitus abās mūsu filiālēs.

Interesenti var pieteikties vakancēm portālā www.enudiena.lv 3.kārtās līdz 04.02.18. Zinot iepriekšējo gadu pieredzi, interese ir ļoti liela, tāpēc noteikti, ka visus interesentus nevarēsim aicināt ciemos. Tāpēc jo lielāku uzmanību aicinām pievērst pieteikumu kvalitātei. 

Savukārt, klientus aicinām būt pretīmnākošus un atbalstošus 14.februārī.

Par Ēnu dienu

''Tā ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē." Avots http://enudiena.lv/enu-diena/