Noslēgusies Vispasaules Fizioterapijas nedēļa

Noslēgusies Vispasaules Fizioterapijas nedēļa

Šī gada septembrī(7.-11.) Latvijā tika aizvadīta Vispasaules Fizioterapijas nedēļa. Aktivitātēs varēja iesaistīties ikviens fizioterapeits vai fizioterapijas centrs Latvijas teritorijā. Mūsu uzņēmums jau 5.gadu iesaistās ar Vispasaules Fizioterapijas dienu saistītajās aktivitātēs.

 Šīs nedēļas ietvaros ikvienam interesentam tika piedāvātas sekojošas aktivitātes:

  • Uzņēmumiem bija iespējams pieteikt bezmaksas fizioterapeita meistarklasi savā uzņēmumā. Kopumā apciemojām 6 uzņēmumus. Lekciju laikā  izglītojām uzņēmumus par fizioterapijas nozīmi, gan darba vides ergonomiku, gan arī izkustinājām– parādot atpūtas paužu vingrinājumus,
  • Bezmaksas fizioterapeita konsultācijas, 
  • Bezmaksas grupu nodarbība “Fizio-Vesela mugura”.

Atsaucība bija tiešām liela un visas piedāvātās iespējas tika pilnībā izmantotas. Izvērtējot visas nedēļas aktivitātes kopā ar speciālistiem, nonācām pie secinājuma, ka arī citus gadus notiekti iesaistīsimies šādās aktivitātēs.

Paldies visiem uzņēmumiem un cilvēkiem, kuri piedalijās šajās aktivitātēs, paldies Latvijas Fizioterapeitu Asociācijai par ieguldīto darbu šīs nedēļas organizēšānā un paldies mūsu kolēģiem, kuri iesaistijās ar savu laiku un zināšanām.

Noslēgusies Vispasaules Fizioterapijas nedēļa Noslēgusies Vispasaules Fizioterapijas nedēļa Noslēgusies Vispasaules Fizioterapijas nedēļa Noslēgusies Vispasaules Fizioterapijas nedēļa Noslēgusies Vispasaules Fizioterapijas nedēļa