Komanda

Punktiņš

Sertificēts fizioterapeits

Artūrs Ivuškāns

Pieredze nozarē - 10 gadi

Sertifikāts kopš 2009. gada

Latvijas nacionālās futbola izlases fizioterapeits kopš 2015.gada

Grāmatas  "Ceļa locītava.Traumas un citi bojājumi fizioterapeita skatījumā" (2018) autors.

Grāmatas "Vingrojumi muguras veselībai" autors (2016)

Izglītība

2012. - 2014. - Medicīnas un izglītības centrs „VOKS”,  Lietišķās Kinezioloģijas skola

2009. - 2014. - Tartu Universitāte, Doktora grāds Sporta zinātnē

2007. - 2009. - LSPA (Pedagoģijas Maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē)

2002. - 2007. - LSPA (Izglītības un sporta darba speciālista-visu izglītības pakāpju un līmeņu sporta skolotāja bakalaura grāds, fizioterapeita kvalifikācija)

Kursi

2013. - Cervical spine and shoulder joint dysfunction diagnosis and treatment

2012. - Anatomy trains for Manual Therapists

2012. - Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās pilnveides programmas seminārs – “Uztura un fizisko vingrinājumu nozīme un pielietošana aptaukošanās profilaksē un ārstēšanā”

2010. - Starptautiskā Baltijas artroskopijas un Sporta medicīnas konference „Sports Medicine„ (Tartu, Igaunija)

2009. - Medical Taping Concept for Physiotherapists, Basic course

2009. - The RedCord Education Program, Neurac 1

2008. - Latvijas Manuālās Medicīnas Asociācijas kursi - Manuālā terapija locītavu funkcionālo traucējumu rehabilitācijā

2007. - I. Zeidlera masāžas kursi

Regulāri apmeklē Latvijas Fizioterapeitu asociācijas rīkotos seminārus

Specializācija

Sporta fizioterapija, fizioterapija ortopēdijā, traumatoloģijā, neiroloģijā, lietišķā kinezioloģija

Projekti/Godalgas/Sasniegumi

LSPA viesloktors arī 2018. gadā
darbs ar studentiem jāpievieno 2016/2017 un 2017/2018 studiju gads
2018. - Meistarklase - "Ceļa locītavas stabilitāte un mobilitāte" sadarbībā ar LTTC
2018. - Meistarklase - "Iegurņa joslas muskulatūras asimetrija un ietekme uz balsta kustību aparātu" sadarbībā ar LTTC
kopš 2018. - apmācības semināru organizēšana un vadīšana fizioterapetiem un fiziskās sagatavotības treneriem, sadarbībā ar "Ievu Kalns fizio"

2014. - The 7th Conference of Baltic Society of Sport Sciences (Tartu, Igaunija)

2013. - 6th Baltic Scientific Conference - Sport Science for Sustainable Society

2012. - 4th Baltic Conference in Exercise and Sport Sciences

2009. - Seminar Basic Principles of Sport Science, Publikācijas: „Bone mineral density in 11 – 13 year old boys: relative importance of the weight status body composition factors.” Rheumatology International Journal, Vol. 33, Issue 7, pp. 1681-1687, July 2013. 

Publikācijas

Grāmatas "Vingrojumi muguras veselībai" autors (2016)

Ivuškāns A, Lätt E, Mäestu J, Saar M, Purge P, Maasalu K, Jürimäe T, Jürimäe J. Bone mineral density in 11 - 13 year old boys: relative importance of the weight status body composition factors. Rheumatology International Journal, 2013; Vol. 33, Issue 7, 1681-1687

Ivuškāns A, Jürimäe T, Lätt E, Jürimäe J, Purge P, Saar M, Maasalu K, Rääsk T, Mäestu J. The role of physical activity in bone health in peripubertal boys. Pediatrics International 2014 (In Press)

Ivuškāns A, Mäestu J, Jürimäe T, Lätt E, Purge P, Saar M, Maasalu K, Jürimäe J. Sedentary time has a negative influence on bone mineral parameters in peripubertal boys: one year prospective study. Journal of Bone Mineral Metabolism 2014 (In Press)

Izglītojošais darbs

2016., 2017. - LSPA vieslektors - profesionālā maģistra augstākās izglītības programmai "Veselības aprūpes speciālists sportā" studiju kurss "Manuālā terapija sportā"

2016. - Meistarklase "Vesela mugura kvalitatīvai dzīvei" sadarbībā ar LTTC

2015. - šobrīd - Latvijas nacionālās futbola izlases fizioterapeits

2014. - šobrīd - Latvijas Fizioterapijas asociācijas Sporta fizioterapijas apakšnodaļas valdes loceklis

2013. - seminārs treneriem „Vingrojumu mērķtiecīga izmantošana apakšējo  ekstremitāšu traumu profilaksei”

2010. - šobrīd - Sadarbība ar populārzinātniskiem žurnāliem sabiedrības veselības veicināšanā.

2009. - labdarības programma skolēniem „Veido savu stāju„

Darbs ar studentiem (2013/2014.,2014/2015.,2015/2016. st. g. mācību prakses vadītājs SIA „Baltijas Fizioterapija”)

"Par fizioterapeitu nolēmu kļūt, jo gribēju palīdzēt cilvēkiem. Nevis tā vienkārši, kā šķērsot ielu, bet tā, lai būtu redzams rezultāts. Pēc kopīgi padarīta darba un sasniegtā progresa šeit cilvēka smaids un vārds „paldies” ir ar pavisam citu pievienoto vērtību. Tomēr ikvienam ir jāsaprot, ka vairāk kā 90% no rezultāta ir galvā. Ka mehāniskas kustības vēl nav garants rezultātam. Mērķi var sasniegt, vienlaicīgi, strādājot ar savu fizisko stāvokli, nodrošinot  pilnvērtīgu atpūtu, sabalansētu uzturu un sakārtojot sevi garīgi. Pats strādāju pēc principa- „Go hard or go home” un to arī saku saviem klientiem. Jo tikai maksimāls ieguldījums var dot maksimālu rezultātu."