Komanda

Punktiņš

Sertificēts fizioterapeits

Edijs Krastiņš

Sertificēts fizioterapeits Edijs Krastiņš
Pieredze nozarē – 1 gads
Sertifikāts kopš 2018. gada
Izglītība
2014. - 2018. - RSU Rehabilitācijas fakultāte, iegūts bakalaura grāds veselības aprūpē
un fizioterapeita kvalifikācija.
Kursi
2016. – Profesionālā teipošana (K-Taping Pro)
Specializācija
Fizioterapija ortopēdijā, traumatoloģijā, neiroloģijā
Viens no mūsdienu medicīnas pamatlicējiem Avicenna ir teicis: „Nav tādu zāļu, kas
spētu aizstāt kustību, bet ar kustībām mēs varam aizstāt daudzas zāles.” Vadoties
pēc šī principa, izprotot savu ķermeni, kustību biomehāniku, uzlabojot
funkcionālās spējas, es pirms vairākiem gadiem uzlaboju savu veselību, lai atkal
varētu sportot, dejot, izbaudīt kustību brīvību, kad man tas bija liegts. Šobrīd
vislielāko prieku un gandarījumu sniedz katrs klients, ar kuru kopīgi izdodas
sasniegt līdzīgus mērķus.